Poetry For Now Archive

Batesons sang – Bateson’s song

By Andreas Breden . . .

 

Batesons sang

Bateson’s song

 

Som en gylden fugl

blant blodsultne gribber

hakkende på menneskekjøtt

klienter, pasienter, brukere, deltakere

Like a Golden bird

amidst bloodhungry vultures

slashing human flesh

clients, patients, users, participants

Ingen har navn

og systemene har bare tre bokstaver

som ingen andre forstår

kun Kafka

Nobody got names

and the systems only got three letters

that no one else understand

but Kafka

Menneskesjeler

skyfles opp i systemkverna

som blødende and lidende kullbiter på tur

inn i ovnen

Human souls

being shoved into the system grinder

like bleeding and suffering pieces of coal on their way

into the furnace

Noen henger etter fingrene

protesterer høyt

men svarte byråkratstøvler

tråkker

og alle faller mot knivene til slutt

Some are hanging by their fingers

loudly protesting

but black bureaucrat boots

stomping

and everyone falls towards the knives in the end

Midt blant gribbene

sang du til meg

på et språk som sjelen min kjenner

Amidst the vultures

you sang to me

in a language that my soul knows

Jeg fulgte sangen

til en tavle med lyssatte navn

hvor menneskesjeler får saktegående tid og rom til stillhet

til å helbredes fra systemets tre bokstaver

I followed the song

to a board with illuminated names

where human souls get slow-going time and room for silence

to heal from the three letters of the system

0